Projecten

De Blauwe Halte

Terug

Ondanks de kleinschaligheid van het projectgebied houdt het een grote historische waarde vast. De restanten van de steenbakkerij bevestigen het rijk verleden van de vroegere baksteenproductie van Boom en omstreken. De fietstocht -de baksteenroute- met als vertrekpunt Domein De Schorre is dan ook uitgestippeld langs de Blauwe Halte. De uitgelezen plek om een rustpunt in te lassen. Gezien de plek sterk lager ligt dan de dijk dient de visuele attractiviteit dus zeker tot op het jaagpad langs de Rupel voelbaar zijn. Verder dienen de twee primaire functies (doorgaansroute en pleinbeleving) naast elkaar kunnen bestaan. Het noordelijk deel is momenteel een groen parkzone met enkele toegangen tot de naburige verkaveling waardoor dit deel als buurtpark het projectgebied bijkomend verankert. Het zuidelijk deel wordt gescheiden van het noordelijk door de restanten van een ringoven wat maakt dat beide delen een vorm van gezelligheid en beslotenheid krijgen. Door deze bottleneck dient er buiten de circulatie voor fietsers en voetgangers voldoende ruimte voorzien worden om een groene verbinding te behouden. Dit is erg belangrijk voor de fauna en flora maar ook voor een beeld van eenheid en symboliek van deze verbinding.

 

Ontwerp : OSQB ism Kruijne Architectuur (KROS thv)
Programma : Energiezuinig toeristisch belevingspunt
Locatie : De Schorre, Boom
Lengte : 600 m²
FASE : Aanbesteding 2016
Opdrachtgever : Provincie Antwerpen

Heb jij een visie voor een project?

We zijn steeds op zoek naar partners die gedurfde bouwprojecten willen realiseren. Nieuwe ontwikkeling, renovatie, lokaal of internationaal: we helpen je de meest complexe plannen tot een goed einde te brengen

OSQB

Duboisstraat 39/7
2060 Antwerpen
België

E-mail