Onze diensten

Technische uitrustingen

Alle technische uitrustingen, op voorhand bestudeerd en ingepland.

Onze filosofie: een luisterend oor en volledige ontzorging

Gebouwen worden steeds complexer en technieken spelen hierin een groeiende rol. De technologische vooruitgang biedt meer mogelijkheden maar brengt ook toenemende vereisten met zich mee. Bijgevolg lopen de kosten voor technische uitrustingen al snel op tot 30% van het bouwbudget. De financiële impact van de gekozen technieken is echter nog groter na de oplevering, wel 75% van de kosten voor uitbating en onderhoud van het gebouw zijn hieraan verbonden.

Het is dus van cruciaal belang dat je als architect of bouwheer kunt rekenen op een uitstekende partner om de studie van de technieken te verzorgen en je te adviseren bij deze keuzes. Studiebureau OSQB is dé partner voor een volledige dienstverlening. Reken op onze jaren van ervaring in residentiële woningbouw, industriebouw, zorgcentra, hotels, publieke gebouwen, sporthallen, wellness centra en meer. 

Als studiebureau technieken zijn we graag vanaf de start van het project betrokken. Zo houden we  de wensen van de bouwheer in acht en creëren we een comfortabele omgeving, steeds binnen de krijtlijnen van het budget.

Als architect kan je genieten van een volledige ontzorging van start tot einde. We zitten mee aan tafel vanaf een vroeg stadium en stemmen het concept voor de technieken af op de ontwerpvisie. We verduidelijken de installatie en werken oplossingsgericht samen zodat een optimaal ontwerp en gebouw binnen de geldende normering uitgewerkt wordt.

We doen dit aan de hand van een haalbaarheidstudie waarbij we de investeringskost, het verbruik en de onderhoudskost over de afschrijfperiode begroten. Eenmaal het concept vastgelegd is, werken we nauw samen met zowel architect en stabiliteitsingenieur om de technieken zo discreet mogelijk in te werken in het gebouw. 

Technische uitrustingen: onze werkwijze

Een van de belangrijkste standaarden voor het beoordelen van het succes van een bouwproject is de mate waarin het opgeleverde resultaat voldoet aan de wensen van de klant. Daarom starten we onze opdracht steeds met een uitgebreide vragenlijst voor de bouwheer en architect, dit vormt een duidelijk beeld van de verwachtingen. Aan de hand hiervan vullen we de nodige gebouwtechnieken in.

Alle mogelijke noden en voorzieningen komen aan bod:

 • elektriciteitssysteem (klassieke bekabeling of domotica)
 • toegangscontrole
 • branddetectie
 • data netwerk
 • sprinklerinstallatie
 • rookwarmte afvoerinstallatie (RWA)
 • klimaatregeling
 • gebouwbeheersysteem

Haalbaarheidsstudies

Na een grondige doorname van de vragenlijsten starten we met de haalbaarheidsstudie. Het voornaamste doel van de haalbaarheidsstudie is om de klant te helpen een goede keuze te maken in het aanbod van beschikbare technieken. Dit omdat de wijze van, bijvoorbeeld, verwarmen en koelen een significante impact heeft op zowel het investeringsbudget als de verbruikskost.

Een helder zicht op het kostenplaatje van de verschillende elementen is elementair om de juiste balans te vinden. Tijdens het overlopen van de haalbaarheidsstudie nemen we ook steeds een adviserende rol aan, waarbij je als klant kan rekenen op expertise en ervaring voor het beantwoorden van complexe vragen en het doorhakken van knopen.

Voorontwerp en concept

Tijdens het voorontwerp van de architect bepalen we het concept van de technieken: we kiezen een energiemedium en een technische installatie. We bezorgen de architect een zo volledig uitgewerkt mogelijk dossier, met kerndetails, input over de tracés van de diverse leidingen en luchtkanalen. Dit gebeurt in nauw overleg met de EPB-verslaggever en de EPB-eisen.

We geven ook aan waar er best schachten worden voorzien en wat de nodige afmetingen zijn. We springen hierbij uiterst spaarzaam om met het ruimtegebruik en de volumes die worden ingenomen. Zo kan je als architect alle informatie meenemen in een vroeg stadium van de architecturale visie.

Definitief ontwerp

In het definitief ontwerp krijgen de technieken hun definitieve vorm. De technische ruimtes worden volledig uitgewerkt, het verloop van leidingen en kanalen worden uitgetekend en afgestemd met de stabiliteitsingenieur. Eventuele conflicten met de draagstructuur van een gebouw worden in overleg, oplossingsgericht verholpen.

Clashdetectie is vanaf het begin zichtbaar in het 3D tekenprogramma Revit en voorkomt aanpassingen aan structuur of technieken tijdens de uitvoering. Strategische details zorgen voor een duidelijk overzicht van de technieken voor architect en aannemer.

Aanbesteding

Voor de aanbesteding verzorgen we het volledig bestek, bestaande uit plannen van de verschillende disciplines. Deze zijn gekoppeld aan de meetstaat en het beschrijvende lastenboek. Aan de hand hiervan kan de aannemer een degelijke, duidelijke en volledige offerte opmaken, opgesplitst in de diverse onderdelen:

 • Heating
 • Ventilation
 • AirConditioning,
 • Sanitair
 • Elektriciteit

We geven je als klant neutraal advies bij de keuze van de aannemer door middel van een grondige prijsvergelijking. We plannen ook overlegmomenten in met aannemers om hun offertes toe te lichten. Het overleg vormt de basis van een complete offerte en een goede samenwerking.

Werfopvolging en oplevering

Vanaf de start van de werken tot en met de oplevering volgen we de werf mee op.  Bij afroep zijn we op werfvergaderingen aanwezig. We controleren de nodige technische fiches van de installatieonderdelen, geven advies tijdens uitvoering en waken over de plaatsing op de werf. Hierbij houden we de vooropgestelde wensen in gedachten.

 Tot slot overhandigen we een tevredenheidsenquête na het afsluiten van de werf. Aan de hand hiervan blijven we ons continu verbeteren en passen we ons aan, aan de noden van de klant.

Hier komt een titel

Ut consectetur aliquet orci, at cursus tortor venenatis nec. Donec accumsan eleifend magna nec elementum.

Stel ons een vraag

Geniet van een enkel aanspreekpunt voor al het nodige om van creatief ontwerp naar opgeleverd project te gaan. Steeds binnen het budget.

OSQB

Duboisstraat 39/7
2060 Antwerpen
België

E-mail