Onze diensten

Uitvoerende architectuur, studies stabiliteit en technieken

OSQB is een architectenbureau, ingenieursbureau en studiebureau uit Antwerpen, gespecialiseerd in het uitvoerende. We verzamelen onder één dak alle nodige diensten voor het uitwerken van een ontwerp tot een volledig opgeleverd bouwproject.

Onze werkwijze

Jaren van ervaring hebben vorm gegeven aan een betrouwbaar proces, waarbij we steeds streven naar een nauwe betrokkenheid en vlotte communicatie doorheen het hele traject. Stap voor stap, samen naar succes!

Eerste schetsen

OSQB volgt mee vanaf de eerste schetsen. Zo behouden we een sterk aanvoelen van het concept en een volledig zicht op de historiek van het project. Zo moeten we later niet alles terug in vraag gaan stellen. 

Eerste voorontwerpen

We toetsen de eerste voorontwerpen onmiddellijk af op gebied van toegankelijkheid, eisen brandcompartiment, (technische) schachten en conformiteit van de trappen.

Budgetramingen

We verzorgen de opmaak van alle nodige budgetramingen tijdens de voorontwerpfase. Zo weten architect en opdrachtgever duidelijk waar ze zich aan mogen verwachten.

Lead uitvoerende fase

Na indienen van de omgevingsvergunning neemt OSQB de lead. We werken het project verder uit tot een aanbestedingsdossier, steeds conform alle regelgeving en bouwtechnische vereisten.

Opbouw van het 3D BIM model met Revit

We tekenen het volledige ontwerp van de architect uit in Revit op basis van onze standaarden. We maken ook de koppeling met ons lastenboek en de meetstaat. Zo kan de ontwerper zich beperken tot de esthetische lijnen, zonder zorgen over de detaillering of grafische weergave van details. Dit model wordt opgebouwd in LOD 350 zodat het praktisch bruikbaar is voor de aannemers en hun onderaannemers.

Bouwtechnische details

We maken alle bouwtechnische details op, daarbij rekening houdend met esthetiek, eisen EPB, budget én praktische uitvoerbaarheid.

Lastenboek

We maken het volledige lastenboek op en rollen de meetstaat van het Revit model uit. Tijdens de studie van de uitvoeringsfase kunnen we ten allen tijde een uitdraai voorzien van de hoeveelheden uit het BIM model gekoppeld aan de eenheidsprijzen. Zo blijft het eenvoudig om een goed zicht op het budget te behouden.

Offertes

We verzorgen indien nodig de prijsvraag bij aannemers. De verzamelde offertes worden gebundeld in een prijsvergelijkingstabel. Deze is handig opgebouwd met subtotalen per hoofdstuk om een vlotte vergelijking en/of onderhandeling mogelijk te maken.

Werfopvolging

OSQB neemt de volledige werfopvolging op zich. We leiden de opstart, nodigen alle kritieke partijen uit, sturen de werfvergaderingen en stellen de werfverslagen op. We volgen alle actiepunten steeds systematisch op en voeren op regelmatige basis werfcontroles uit.

Daarnaast voorzien we tijdens elke werfvergadering een degelijke rondgang, waarbij onvolkomenheden of actiepunten vastgelegd worden op een digitaal platform Aproplan (en/of LetsBuild) dat gemakkelijk raadpleegbaar is door de aannemers.

Voorlopige en definitieve oplevering

OSQB blijft een actieve rol spelen in het bouwproces tot en met de voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Ook tijdens deze laatste twee belangrijke momenten kan je rekenen op onze expertise voor de nodige ondersteuning.

Stel ons een vraag

Geniet van een enkel aanspreekpunt voor al het nodige om van creatief ontwerp naar opgeleverd project te gaan. Steeds binnen het budget.

OSQB

Duboisstraat 39/7
2060 Antwerpen
België

E-mail