Onze diensten

Uitvoerende architectuur

Van aanbestedingsdossier tot en met oplevering, wij leiden jouw project in goede banen. Binnen het budget.

Als uitvoerend architect is het van groot belang om vanaf het begin betrokken te zijn bij een project.  Bij de eerste presentaties van het concept of schetsontwerp van de architect aan de bouwheer zitten we mee aan tafel.  Dit biedt namelijk tal van voordelen:

●        We kennen het aanvankelijke concept en kunnen deze visie helpen bewaken

●        We kennen de historiek van en redenen voor bepaalde beslissingen

●        We begrijpen de gevoeligheden van de ontwerper en bouwheer

Zo vermijden we het verlies van kennis dat typisch gezien plaatsvindt tussen het indienen van de omgevingsvergunning door ontwerper en de opstart van het aanbestedingsdossier door de uitvoerende architect. Dankzij onze nauwe betrokkenheid doorheen het volledige proces wordt alle kennis juist bewaard en gedeeld, hetgeen voor een beter eindresultaat zorgt.

Voorontwerp

Tijdens de eerste fases van schetsontwerp en voorontwerpen mengen we ons niet met de esthetiek of de architecturale keuzes van de ontwerper. In deze fase treden we enkel op als adviserende partij rond brandpreventie, compartimenteringen, nazicht van toegankelijkheid en andere normen.

We geven ook advies over de mogelijke impact op de structuur van het gebouw en de technische uitrustingen. Zo bieden we ondersteuning bij de positionering en de afmetingen van schachten zodat de ontwerper er in een vroeg stadium rekening mee kan houden in zijn architecturaal ontwerp.

Tevens maken we in die fases de nodige budgetramingen voor de bouwheer en de architect zodat er telkens een goed zicht is op de kost van het project. Naarmate de uitwerking van het project vordert, van voorontwerp naar definitief ontwerp en bouwaanvraag, gaan we die budgetramingen ook meer en meer detailleren om zoveel mogelijk onvoorziene kosten uit te sluiten.

Aanbestedingsdossier

Na indienen van de omgevingsvergunning door de ontwerpende architect nemen wij de lead van het dossier over en werken we het verder uit naar een stevig aanbestedingsdossier.  We gaan het plan volledig screenen op bouwtechnisch vlak:  we analyseren grondig de gevelopbouw, de dakopbouw en vloeropbouw.

Vervolgens leggen we ze vast in overeenstemming met de richtlijnen van EPB, akoestiek, stabiliteit, en technieken. Uiteraard schenken we ook hier aandacht aan de esthetische detaillering van de ontwerper. Binnen de budgettaire beperkingen en de bouwtechnisch correcte uitvoeringsdetails worden de esthetische en conceptuele principes van de ontwerper nauwlettend gevolgd.

BIM-model

Na bepalingen van de diverse bouwtechnische details gaan we het project volledig optekenen in Revit als een 3D-model dat BIM-compatibel is. Bij de opbouw van ons model hanteren we een Level of Details (LOD) van 350. De diverse bouwelementen zijn steeds gekoppeld aan onze lastenboekbeschrijving en meetstaat. 

Ook tijdens de opmaak van het aanbestedingsdossier wordt het budget nauwlettend in het oog gehouden door systematische ge-update ramingen aan de hand van een uitgebreide materialenlijst gekoppeld aan het BIM-model.  Zo kunnen diverse materiaalkeuzes snel op budgettaire consequenties geëvalueerd worden.

Doordat we alle disciplines in huis hebben is er met het 3D-model een goede clashcontrole tussen de diverse studies zoals stabiliteit en technieken. Na de aanbesteding verzorgen we een uitgebreide prijsvergelijking van de verschillende ingestuurde offertes en adviseren we de opdrachtgever bij de keuze van de aannemer.


Werfopvolging

Een belangrijk deel van onze opdracht bestaat uit de werfopvolging van het project.
Hierbij nemen wij de leiding van de wekelijkse werfvergaderingen waarbij we focussen op volgende aspecten:

  • We voeren een grondige werfbezoek uit met het oog op de vordering van de werken en de technische vooruitgang
  • We houden de planning in het oog
  • We bewaken het budget van dichtbij
  • We treden proactief op in het tijdig uitnodigen van de verschillende onderaannemers om hun uitvoeringsdetails te bespreken
  • We nodigen de ontwerpende architect uit op de werf bij esthetische keuzes en materiaalkeuzes

Als we tijdens de rondgangen op de werf gebreken of aan te passen uitvoeringen opmerken, slaan we al deze informatie gestructureerd op in bijvoorbeeld LetsBuild (vroeger Aproplan). Zo gaan de werkpunten niet verloren en kan de aannemer op elk ogenblik nakijken welke zaken opgelost of verbeterd moeten worden. We verzorgen ook de opstelling van het werfverslag en volgen de actiepunten strikt op.

Voorlopige en definitieve oplevering

Naarmate de datum van de voorlopige oplevering dichterbij komt besteden we steeds meer aandacht aan het stelselmatig afwerken van de LetsBuild lijst met openstaande punten. Zo verzekeren we dat de aannemer de verschillende punten tijdig oplost en dat we naar een oplevering kunnen stappen met een minimum aantal openstaande zaken.


Na oplevering volgen we uiteraard de nog af te werken punten op en zorgen we ook dat het as-built dossier volledig is. Wanneer onze opdracht beëindigd is kennen we drie gelukkige partijen:
  • De bouwheer die de eigenaar is van een geslaagd project binnen termijn en budget.
  • De aannemer die fier is over een technisch perfect uitgevoerde realisatie.
  • And last but not least: de ontwerpende architect die zijn of haar architecturaal concept in levende lijve kan bewonderen, trouw aan het oorspronkelijke idee.

Hier komt een titel

Ut consectetur aliquet orci, at cursus tortor venenatis nec. Donec accumsan eleifend magna nec elementum.

Stel ons een vraag

Geniet van een enkel aanspreekpunt voor al het nodige om van creatief ontwerp naar opgeleverd project te gaan. Steeds binnen het budget.

OSQB

Duboisstraat 39/7
2060 Antwerpen
België

E-mail