Projecten

LUN Luchtbal

Terug

Er worden drie nieuwbouw gebouwen gepland, dit met telkens zoveel mogelijke identieke woningtypes per gebouw. Door ze als ensemble te presenteren, refereren ze naar de grotere schaal van bestaande ensembles op luchtbal Zuid.

Het ensemble wordt gevormd door drie gebouwen die een geheel vormen op een lage sokkel: een lange slab aan de Noorderlaan ( die ook functioneert als geluidswal), een hoger gebouw op tweede plan en een lager volume aan de noordrand.
De ruimte op de lage sokkel tussen de drie gebouwen van het ensemble werkt als een belvedère met zicht op het park. De ruimte is voor iedereen toegankelijk en neutraal genoeg om niet volledig toegeëigend te worden door bewoners.

Op de gevels grenzend aan het binnengebied wordt een plint voorzien over twee bouwlagen. Samen met de bomen op de semipublieke ruimte wordt een andere schaal geïntroduceerd: de slab valt hier uiteen in drie tegenover elkaar staande gebouwen op schaal van de gebruiker. Boven de plint worden de gebouwen abstracter en wordt sterk ingezet op een repetitie van ramen.

Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen
Ontwerp: Collectief Noord Architecten
Locatie: Antwerpen
Onderwerp: Nieuwbouw sociale woningen
Betrokkenheid: Studie Stabiliteit 
Fase: werken voltooid 2019


Heb jij een visie voor een project?

We zijn steeds op zoek naar partners die gedurfde bouwprojecten willen realiseren. Nieuwe ontwikkeling, renovatie, lokaal of internationaal: we helpen je de meest complexe plannen tot een goed einde te brengen

OSQB

Duboisstraat 39/7
2060 Antwerpen
België

E-mail